Programledelse

GDPR: EU-Persondata-forordningen

Vi har udviklet en let og brugervenlig løsning
til små og mellemstore virksomheder

Ring +45 70 20 79 02

eller kontakt os her for en snak om GDPR

EU-Tilbudsproces

Vi hjælper dig sikkert i mål med EU-Tilbudsprocessen hos leverandører

Kontakt os her

Programledelse – forandringsstyring

Gennemførelse af organisatoriske forandringer kræver en struktureret styring, således at de rette aktiviteter iværksætte på rette tid.

Vi assisterer ledelsen i, hvordan de succesfuldt gennemfører en organisatorisk forandring og herved opnå de ønskede gevinster.

Gennemførelse af forandringer kræver forandringsledelse, men for at dette har effekt, skal der etableres et solidt styringsgrundlag, hvilket er det, vi leverer.

Forandringsstyring er det hjemmearbejde, som desværre sjældent tages tilstrækkeligt seriøst, hvilket er den væsentligste årsag til, at de forventede gevinster aldrig realiseres.

Vi baserer vores forandringsstyring på en til virksomheden tilpasset version af AXELOS best practice metoden “Management of Succesfull Programmes – MSP®”, der er den mest udbredte forandringsstyringsmetode, der er målrettet implemnetering af: Organisatorisek forandringer samt politiske og sociale reformer.

Vi tager udgangspunkt virksomhedens/organisationens strategiske mål og udarbejder i samarbejde med virksomhedens ledelse:

 • En vision, der klart giver udtryk for den fremtid, der sigtes imod
 • En beskrivelse af den ønskede fremtid (Blueprint) baseret på:
  • De Processer, der er ønskes iværksat gennem forandringen
  • De Organisatoriske forandringer
  • De Teknologiske forandringer
  • De Informationsmæssige forandringer
 • En plan for gennemførelse af forandringen
 • En plan for realisering af de ønskede gevinster
 • En analyse af de væsentligste risici
 • En realiserbar Business Case

På dette grundlag er ledelsen i stand til at udøve en solid og troværdig forandringsledelse, hvor spørgsmål fra personalet kan besvares troværdigt.

Medarbejderne er medspillere i forandringen og bidrager positivt til realisering af de ønskede gevinster og en succesfuld fremtid for din virksomhed/organisation.

Du kan enkelt få mere information ved at:

Kontakte os

Vi ser frem til at høre fra dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sammmentykke: