EU Persondataforordning – GDPR

GDPR: EU-Persondata-forordningen

Vi har udviklet en let og brugervenlig løsning
til små og mellemstore virksomheder

Ring +45 70 20 79 02

eller kontakt os her for en snak om GDPR

EU-Tilbudsproces

Vi hjælper dig sikkert i mål med EU-Tilbudsprocessen hos leverandører

Kontakt os her

EU Persondataforordning – GDPR

Persondata forordningen træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018, hvor virksomheder og offentlige organisationer skal leve op til en del nye krav i relation til håndtering af personhenførebare og personfølsomme data.

Vi Hjælper med etablering og gennemførelse af det projekt, der sætter din virksomhed i stand til at opfylde EU Persondataforordningens krav, således at du får svar på de mange spørgsmål, som skal besvares inden din virksomhed er klar til at opfylde den ny EU-Persondataforordning.

Hvem er omfattet af EU Persondataforordningen?

Alle virksomheder og organisationer, der behandler persondata

Hvad er Persondata?

Persondata er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person

Hvilke persondatakategorier finde der i den ny persondataforordning?

Almindelige personoplysninger:

 • Personnavn, Adresse, E-mail, Telefonnummer
 • Andre rent private forhold, som IKKE er personfølsomme.

Følsomme personoplysninger:

 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Sociale problemer
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Politisk, religøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmøssige tilhørsforhold
 • Behandling af genetisk eller biometriske data med henblik på unik identifikation
 • Oplysninger om helbredsmæssiege eller seksuelle forhold
 • CPR nummer:
  • Offentlige myndigheder: Med henblik på entydig identifikation/journalnummer
  • Private virksomheder: Lovbestemt samtykke – må ALDRIG offentliggøres uden samtykke

Hvad er personfølsomme data?

Personoplysninger, der i kraft af deres karakter er særlig følsomme i forhold til grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, bør nyde specifik beskyttelse, da sammenhængen for behandling af dem kan indebære betydelige risici for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvad skal din virksomhed kunne leve op til?

Du skal kunne besvare forespørgsler fra personer, der ønsker indsigt i sine persondata hos dig inden for 4 uger uden at modtage betaling herfor.

Du skal kunne effektuere og dokumenterer “Retten til at blive glemt”

Du skal kunne underrette myndighederne om brud på datasikkerheden inden for 72 timer

Du skal kunne fremvise dokumentation for, at du opfylder EU-Persondataforordningen i form af dokumenterede forretningsprocesser, samt en verifikation af at disse rent faktisk overholdes i din virksomhed.

Hvad sker der hvis jeg ikke overholder EU Persondataforordningen?

Du bliver af myndighederne idømt en bøde, der kan være op til 4% af din årlige bruttoomsætning. Øvre bødegrænse er 20.000.000 EURO

Hvor har virksomhederne persondata?

 • E-mails: Kommunikation med kunder, leverandører og internt i virksomheden
 • Dokumenter både de elektroniske og dem på papir
 • I fagsystemer: Økonomi, Personale, kunde, produktion, support mv.
 • Medier: Video og billeder

Hvordan skal du sikre, at du opfylder i EU Persondataforordningen?

Du skal tage udgangspunkt i de grundlæggende 7 principper i Persondataforordningen, som er:

 1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed
 2. Formålsbegrænsning
 3. Dataminimering
 4. Rigtighed
 5. Opbevaringsbegrænsning
 6. Integritet
 7. Ansvarlighed

Download bruchure

Hvordan kommer du videre?  

Vi har flere mulige løsninger, der tager udgangspunkt i din virksomheds størrelse og økonomi.

kontakt os

 Vi ser frem til at høre fra dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sammmentykke: