Om os i MANAGEMENT OF VALUE GROUP

Ole Sten Christensen

Ole Sten Christensen

Partner

Ole Sten Christensen har siden 2001 beskæftiget sig med “best practice” metoder startende med PRINCE2®, som han bragte til Danmark og var primus motor på at få lokaliseret til dansk.

Senere blev “best practice” fundamentet udvidet med Managing Successful Programmes – MSP® og Management of Value MoV®, der i dag udgør det solide fundament, hvorpå Ole baserer sit konsulentarbejde.

Ole har en lang erhvervserfaring og varetaget stillinger på alle organisatoriske niveauer. Siden 1995 har Ole drevet konsulentvirksomhed og fungeret som professionel projektleder og rådgiver i leveranceprojekter, udviklingsprojekter og organisatoriske forandringsprojekter.

Ole er uddannet Akademiingeniør og indehaver af følgende certificeringer:

  • Registreret PRINCE2® Practitioner
  • Approved PRINCE2® trainer
  • Registreret MSP® Practitioner
  • MoV® Foundation
Børge Frederiksen

Børge Frederiksen

Partner

Børge Frederiksen har sine erfaringer fra positioner som direktør, medlem i koncernledelse og medejer i hele forløbet fra opstartsvirksomhed til daglig drift i privat virksomhed, og har siden år 2000 fra egen virksomhed leveret Management- og IT ydelser til flere mindre og mellemstore virksomheder.

Focus de seneste år har været på opbygning og rådgivning indenfor områder som IT infrastruktur, outsourcing, EDI løsning samt det daglige arbejde omkring økonomisystemer, herunder ikke mindst at oversætte organisationens behov for struktur overfor eksperter som har medført sparet tid og omkostninger, mere glæde hos medarbejderne og højere kundetilfredshed.

Børge har erhvervet PRINCE2® Foundation uddannelsen, og har de seneste måneder arbejdet med Management of Value – MoV® fra Cabinet Office UK.

Bettina Prühs

Bettina Prühs

Associeret partner

Bettina Prühs har en baggrund fra IT drift som systemadministrator, projektleder og IT driftschef. Hun har arbejdet struktureret med IT Service Management og undervist i ITIL og Service Desk kompetencer siden 2007.

Bettina er i 2015 uddannet cand. mag arbejdslivsstudier og psykologi. Derfor har hendes arbejde de senere år været fokuseret på de organisationspsykologiske aspekter af de forandringer, som teknologi og forretningsprocesser medfører. Hun er en stærk forandringsagent og ledelsesrådgiver, der agerer i spændingsfeltet mellem forretningen og IT.

Bettina er certificeret trainer i ITIl foundation og SDI management kurser.

Alan Crabtree

Alan Crabtree

Associeret partner

Alan Crabtree har i mere end 35 år varetaget roller som Projektleder og Programleder og har stor praktisk erfaring fra mange brancher, omfattende: forsyningsvirksomhed, (gas, el og vand), bygge og anlæg, den finansielle sektor, offentlige myndigheder, uddannelse, sundhedsvæsen og forsvar.

Alan har ledet bygge- og anlægsprojekter, IT-udviklings- og implementeringsprojekter og ledet programmer for gennemførelse af fusioner, opkøb og reorganiseringer af virksomheder samt nationale offentlige programmer i forsyningsselskaber og sundhedssektoren.

Alan har i de sidste 10 år primært beskæftiget sig med uddannelse i og rådgivning til projekter og programmer samt fungeret som mentor for organisationer, der ønsker at forbedre måden at organisere og styre deres initiativer på samt forbedre deres formåen og modenhed i projekt-og programledelse.

Kombinationen af Alans praktiske erfaring med projekter og programmer giver en balance mellem det faglige og de praktiske aspekter af MSP® og PRINCE2®, og disse metoders praktiske anvendelse.