Idegrundlaget bag MANAGEMENT OF VALUE GROUP

GDPR: EU-Persondata-forordningen

Vi har udviklet en let og brugervenlig løsning
til små og mellemstore virksomheder

Ring +45 70 20 79 02

eller kontakt os her for en snak om GDPR

EU-Tilbudsproces

Vi hjælper dig sikkert i mål med EU-Tilbudsprocessen hos leverandører

Kontakt os her

Ideen til MANAGEMENT OF VALUE GROUP opstod…

i kølvandet på den finansielle krise, som siden 2008 har ændret på mange ting i vort samfund. Den hidtidige næste uudtømmelige købelyst og deraf følgende konstante vækst, der begyndte i 1960-erne og på trods af trusler og recessioner har formået at holde en stadig stigende takt, fik nu et knæk. Den hidtidige vækst har været en volumenvækst, hvor virksomheder kunne øge indtjeningen i takt med en stadig stigende vækst i omsætning. Der var en udbredt opfattelse af, at volumen var nøglen til succes, og at der var mere attraktivt at sælge sig ud af problemerne end at spare sig ud af problemerne.

Dette ændredes, da den finansielle sektor kom i krise. Aktivers værdi var kunstig oppustet og de mange lovende projekter viste sig at være varm luft. Pludselig var finansverdenens troværdighed forsvundet og forbrugerne begyndte at sikre sig ved at spare op, og være mere selektiv i deres indkøb – indkøb blev mere fornuftbetonet, og det var nu mere et spørgsmål om, hvad der var nødvendigt og fornuftigt, end hvad der var sjovt – forbrugsfesten var slut og den konstante vækst gennem de sidste 50 år så ud til at stilne af i en hast, som ingen havde forudset, og i flere erhvervsområder er i dag tale om direkte negativ volumenvækst.

Der tales dog stadig om vækst…
men da den konstante volumenvækst nu er slut, må væksten vise sig i indtjening og lønsomhed, hvis vore virksomheder og samfund fortsat skal udvikle sig.

Det store spørgsmål er så…
Hvordan gør man så det? Det er her, fokus på værdistyring kommer ind i billedet. Der skal fokuseres på, det der skaber værdi, og for at dette er muligt, skal det, der skaber værdi identificeres – og det er netop hovedelementerne i VÆRDISTYRING.

Noget kunne tyde på…
at mange virksomheder – både offentlige og private – aldring opnår de gevinster, som forventes og planlægges i deres udvikling af virksomheden. Før i tiden kunne den stadig stigende volumenvækst stort set kompensere herfor, men nu er den væk –
og hvad gør vi så?

I MANAGEMENT OF VALUE GROUP ser vi et behov…
i såvel offentlig som privat virksomhed for, at der bliver mere fokus på, hvad der skaber værdi i virksomheden og hvordan gevinster kan høstes (Benefit Realisation Management). Vore ydelser er fokuseret på netop dette område.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sammmentykke: