Best Practice

Vi baserer vores ydelser på anerkendte “best-practice” metoder udviklet af
The British Office of Government Commerce

GDPR: EU-Persondata-forordningen

Vi har udviklet en let og brugervenlig løsning
til små og mellemstore virksomheder

Ring +45 70 20 79 02

eller kontakt os her for en snak om GDPR

EU-Tilbudsproces

Vi hjælper dig sikkert i mål med EU-Tilbudsprocessen hos leverandører

Kontakt os her

MANAGEMENT OF VALUE GROUP er en kunsulentvirksomhed, der baserer sine ydelser på anerkendte “best-practice” metoder udviklet af The Brittish Office of Government Commerce – nu AXELOS Limited.

Best Practice

“A best practice is a method or technique that has consistently shown results superior to those achieved with other means”
Citat Wikipedia

“Best practice” er med andre ord en metode eller teknik, der beskriver den ideelle verden.

I MANAGEMENT OF VALUE GROUP tager vi udgangspunkt i følgende “best-practice” metoder:

  • PRINCE2® beskriver, hvordan man ideelt bør styre et leveranceprojek
  • Managing Successful Programmes – MSP® beskriver, hvordan man ideelt bør styre et organisatorisk forandringsprojekt
  • Management of Value – MoV® beskriver, hvordan man ideelt bør gennemføre værdistyring

Derudover anvender vi den af Sigma-UK udviklede metode for Benefit Realisation, som har vist sit værd siden 1986.

Det er MANAGEMENT OF VALUE GROUP’S opfattelse, at hverken offentlige eller private virksomheder befinder sig i en ideel verden, men i en verden med mangler, uhensigtsmæssigheders og utidssvarende aftaler og vaner.

Stillet overfor en ideel verden, som de fleste ikke vil være i stand til at leve op til, vil en “best practice” metode ikke kunne anvendes i sin helhed.

Hvorfor så interessere sig for “best practice?

Fordi “best practice” giver os en ide om, hvor vi på sigt bør bevæge os hen og “best practice” indeholder mange elementer, som i en tilpasset form vil kunne tilfører virksomheden værdi og dermed forbedre lønsomhed og produktivitet.

“Best practice” skal altid tilpasses til den aktuelle virksomhed i den aktuelle situation på en måde, hvor virksomheden er i stand til at få nytte af indsatsen – realiserer gevinsten ved anvendelse af de tilpassede “best practice” elementer.

Dette er netop MANAGEMENT OF VALUE GROUP’s grundlæggende tankegang i anvendelsen af “best practice”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sammmentykke: