MANAGEMENT OF VALUE GROUP's ydelser er fokuseret på at forbedre værdien af virksomhedens eller organisationens funktioner og aktiviteter.

 

Vore ydelse omfatter: 

 • EU-Tilbudsprocessen hos leverandører
  Vi assisterer med udarbejdelse af jeres tilbud i forbindelse med deltagelse i EU-udbud, og gennem effektiv projektledelse sikrer vi, at jeres tilbud afleveres indenfor tidsfristen.

 • EU-Udbudsprocessen hos udbydere
  Vi assisterer jer med udarbejdelse af udbudsmateriale og gennem effektiv projektledelse sikrer vi, at der udarbejdes en realistisk tidsplan for udbudsprocessen.

 • EU Persondataforordning - GDPR
  EU Persondata forordningen træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018, hvor virksomheder og offentlige organisationer skal leve op til en del nye krav i relation til håndtering af personhenførebare og personfølsomme data.
  Vi assisterer med etablering og gennemførelse af det projekt, der sætter organisationen i stand til at opfylde EU Persondataforningens krav.

 • Projektledelse
  Lej en erfaren og professionel projektleder for gennemførelse af jeres projekter.
   
 • Programledelse - forandringsstyring
  Gennemførelse af organisatoriske forandringer kræver en struktureret styring, således at de rette aktiviteter iværksætte på rette tid.
  Vi assisterer jeres ledelsen i, hvordan de succesfuldt kan gennemfører en organisatorisk forandring og herved opnå de ønskede gevinster.

 • indførelse af PRINCE2® baserede projektmodeller i din organisation
  På grundlag af mere end 15 års erfaring med anvendelse af PRINCE2® i projekter samt udarbejdelse af anvendelige projektmodeller baseret på en tilpasset PRINCE2®, udarbejder vi sammen med jer en projektmodel, der er tilpasset jeres projektmiljø og projektkultur, og sørger for, at den nødvendige viden om PRINCE2® er vel forankret i hele jeres organisation.

 • Optimering af IT-Drift
  Outsourcing, databehandleraftaler, datainstruks mv. er alle elementer i en effektiv it-drift.
  Vi assistsrer ved optimering af it-drift ved såvels anvendelse af outsourcing som egen håndtering af it-drift.